Poster 'Setmana de l'arbre' Palma de Mallorca


About project _

Poster design: 'Setmana de l'arbre' Palma de Mallorca.
Poster proposal for the design contest "Setmana de l'arbre" wich celebrates yearly in Palma e Mallorca.Setmana de larbre
Setmana de l'arbre